Nuomos sutarties sąlygos

– Daiktas išnuomojamas 4 (keturių) kalendorinių dienų terminui. 


– Norint išsinuomoti ilgesniam terminui – 8 (aštuonioms) kalendorinėms dienom, taikoma 20 proc. priemoka, skaičiuojama nuo Daikto nuomos kainos;


– Jeigu Užsakovas vėluoja grąžinti Daiktą, už kiekvieną vėluojamą dieną skaičiuojama 25% Daikto nuomos kainos;


– Sutartis įsigalioja Nuomotojui gavus mokėjimą už pagal Sutartį išnuomotą Daiktą;


– Užsakovas gali atšaukti užsakymą ir susigrąžinti sumokėtus pinigus už išsinuomotą Daiktą ne mažiau nei prieš 14 kalendorinių dienų iki Daikto užsakymo dienos;


– Atšaukiant užsakymą likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki Daikto užsakymo dienos, grąžinama 50% nuomos kainos;


– Užsakovas yra atsakingas už tinkamą Daikto naudojimą, sugadinimą ir/ar praradimą;


– Nustačius ir aptikus Daikto sugadinimą Priėmimo – perdavimo metu, Užsakovas turi atlyginti Nuomotojo nuostolius;


– Jeigu Daiktas sugadintas nepataisomai, Užsakovas Nuomotojui įsipareigoja atlyginti 100% nuostolius, skaičiuojamus nuo Daikto vertės;


– Jeigu Daiktas nežymiai apgadintas, Užsakovas Nuomotojui įsipareigoja atlyginti 20% nuostolius, skaičiuojamus nuo Daikto vertės;


– Nustačius Daikto apgadinimą, Užsakovas per 3 (tris) kalendorines dienas privalo atlyginti Nuomotojo patirtus nuostolius;


– Nuomotojui perduodant išnuomotą Daiktą Užsakovui, pasirašomas Perdavimo – priėmimo aktas, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis;


– Užsakovui grąžinant Nuomotojui išnuomotą Daiktą, pasirašomas Priėmimo – perdavimo aktas, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis;


– Sutarties sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai sutarties Šaliai.